Ved kjøp av produkter gjennom Agder Design Verksted AS, gjelder Forbrukerombudets salgsbetingelser.

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjop-av-varer-over-internett 

Standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjøp-av-varer-over-internett (1)